Rotary nedir ?

1905 yılında kurulan ve dünya üzerindeki hizmet kulüplerinin ilki olan Rotary’nin kısa tarifi şöyledir :

Rotary, yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, bütün mesleklerde yüksek ahlak standarlarını teşvik etmek için dünya çapında örgütlenmiş bir hizmet kuruluşudur”.
 
Rotary’nin hizmet ideali, “Kendinden Önce Hizmet” olarak tanımlanır. Bu anlayış tüm Rotaryenlerin ortak tavrı olurken, dünya çapında insanları ortak amaçlar çerçevesinde bir araya getirir.
 
Rotary Kulüplerinin üye profili, bulundukları bölge ve ülkedeki temsil edilen iş ve mesleklerin bir yansımasıdır. Kulübün her üyesi, farklı bir mesleği temsil etmektedir. Rotary’nin bu yapılanma biçimi sorunlar üzerine üretilen düşüncelerin, toplumun her kesimini kavrayabilmesi ve hizmetin toplumun tüm katmanlarına yayılabilmesini sağlamak içindir.
 
Kısaca Rotary, dört temel ilkeye dayanmaktadır;
 
* Üyeler arasında dostluğu geliştirmek
* Hizmet etme fırsatlarını çok yakından incelemek,
* Hizmet idealini kişisel yaşantımızı vurgulamak
* Karşılıklı anlayışı ve uluslararası ilişkileri geliştirmek
 
Rotary’nin Amaçları;
 • Bütün değerli teşebbüslerin temeli sayılan hizmet idealinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi,
 • Tanışıklığın bir hizmet fırsatı olarak geliştirilmesi ve değerlendirilmesi,
 • İş ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının teşviki , bütün yararlı mesleklerin değerinin tanınması ve takdir edilmesi ve her Rotaryen’in kendi işini ve mesleğini , topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesi,
 • Her Rotaryen’in “Hizmet ideali”ni kişisel hayatında, iş ve meslek hayatında ve toplum hayatında uygulaması,
 • Hizmet İdealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle Uluslar arası anlayışın, iyi niyet ve barışın geliştirilmesi, olarak tanımlanır.
Bu esaslara göre Rotary;
 • Bir anlayış ve yaşam biçimidir.
 • Toplumsaldır ve gizli hiçbir yönü yoktur.
 • Uluslararası tanışıklığı geliştirir.
 • Dostluk ve arkadaşlığın gelişmesine olanak verir.
 • İş ve meslek adamları arasında bilgi alışverişine fırsat sağlar.
 • İş ve meslek adamlarına birbirine destek olma olanağı verir.
 • Dostluk ve arkadaşlık ortamı içinde daha insancıl bir toplum yaratır.
 • Üyelerin liderlik yeteneklerini geliştirerek yapıcı çalışmalarla topluma yararlı olmalarını sağlar.
 • Dünya devletleri arasında ilişkilerin gelişmesine ve evrensel barışın sağlanmasına aracı olur.